AKORDA

TrEf onderwijs is aangesloten bij Administratiekantoor Akorda in Zwolle. (www.akorda.nl)
Zowel voor de personeelsadministratie als voor de financiele administratie wordt ondersteuning geboden door twee medewerkers van Akorda. Zij zijn 1x in de veertien dagen op woensdag aanwezig.


Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van Akorda van december 2018.


Akorda heeft als eerste administratiekantoor volledig de gegevens aangeleverd voor het lerarenregister! 
In navolging op twee eerder gepubliceerde artikelen op de website van Akorda over de ontwikkelingen van het lerarenregister kunnen we nu meedelen dat de gegevensuitwisseling met DUO succesvol is verlopen! 
Dit betekent dat leerkrachten vanaf nu toegang hebben tot de portfoliotool. Bij de eerste keer inloggen hoeft de leerkracht de gegevens die zijn aangeleverd alleen nog maar te controleren. In de portfoliotool kan de leerkracht naast traditionele leervormen ook de informele leervormen kwijt. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om ervaring op te doen met het structureel werken aan het eigen bekwaamheidsonderhoud via een portfolio. Het register met portfolio is alleen zichtbaar en beschikbaar voor de leerkracht zelf.
Meer informatie volgt via de eerstvolgende Nieuwsbrief van Akorda.