Kinderopvang KaKa
Op de Roosjenschool In Diever en de Fontein in Dwingeloo wordt de opvang verzorgd door Kinderopvang Kaka.In de Roosjenschool aan de Hoofdstraat 23 in Diever wordt voorschoolse opvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buiten- en tussenschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen.
U kunt deze locatie, Kinderdagverblijf De Rozenbottel, bereiken op tel. nr. 06-82001762.
In De Twingel aan de Heuvelenweg 22c in Dwingeloo wordt ook voor- tussen- en naschoolse opvang aangeboden in een BSO, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Het telefoonnummer van deze locatie is 06-29342085.
Website:  
http://www.kinderopvangkaka.nl