Gemeenschappelijk Medezeggenschapraad (GMR)
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van TrEf is een bovenschoolse geleding. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken welke bestuur en alle scholen aangaan. De MR doet dit op schoolniveau. Totaal bestaat de GMR uit 8 leden. 
 

Samenstelling GMR 2018-2019

Naam School Geleding
Marja van Wieren De Wel – Nijeveen Personeel
Henjo Smit De Bron – Nijensleek Ouder
Clemens Roos De Fontein – Dwingeloo Ouder
Marijke van Pagée De Akker – Pesse Personeel
Alice Kwant De Arendsvleugel – Ruinerwold Personeel
Sietse v.d. Woude (vz) Roosjenschool – Diever Ouder
Greetje Koorn Prins Johan Frisoschool – Koekange Ouder
Marianne Visscher (secr) De Heidevlinder – Zuidwolde Personeel