Beleidsplan ICT 2015-2020


In 2015 is het concept voor het ICT Beleidsplan gerealiseerd. De ICT werkgroep heeft een format opgesteld voor het plan en verder uitgewerkt. Naar aanleiding hiervan is er op alle scholen een schoolspecifiek plan opgesteld.
In de ICT werkgroep zijn de scholen vertegenwoordigd door hun eigen ICT'ers. Daarnaast zijn er twee bovenschoolse ICT'ers aangesteld door het bestuur, Annieke Otten en Agré van Dijk. De werkgroep staat onder leiding van de directeur van De Heidevlinder, dhr. A. van de Giessen.
In 2016 heeft het bestuur uit private middelen alle 850 leerlingen een device aangeboden. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.