De Akker...... Groeien in geborgenheid


 
Niet voor niets is de aanduiding 'Natuurlijk' opgenomen in de speerpunten van deze school.De Akker in Pesse is gelegen aan de Hoogeveenseweg, te midden van veel groen. Deze school heeft het grootste schoolplein van Nederland met tal van mogelijkheden.
 
Het team van de Akker staat voor:

- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Optimale leerlingenzorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;kwadraatonderwijs;
- Intensieve ondersteuning door IB-ers voor leerlingen met een hulpvraag;
- Opbrengst Gericht Werken;
- Engelstalig onderwijs vanaf groep 1;
- Aandacht voor motorische ontwikkeling;
- De Akker "Natuurlijk!" Speerpunt in een natuurlijke en sportieve schoolomgeving;
- Aandacht voor de Gezonde school;
- De Akker digitaal; alle kinderen werken met hun eigen computer of laptop.

 
De Akker wil zich laten zien als een "Gezonde school" met thema's over een gezonde leefstijl:
* sport en spel op het schoolplein; vignet behaald in februari 2017
* gezonde voeding; wordt aan gewerkt in het cursusjaar 2016-2017
* roken en alcohol
* sociaal - emotionele ontwikkeling
* veiligheid
* milieu
* hygiëne

CBS De Akker, Hoogeveenseweg 28, 7933PG Pesse
Directeur: L. H. Willering
T: 0528 - 262566
E: info@deakkerpesse.nl
W: www.deakkerpesse.nl