De Roosjenschool is gesitueerd in Diever aan de Hoofdstraat. Missie van het team is: Werken aan een stevige basis! Uitgangspunten zijn: We willen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Daarom werken we aan een goede sfeer in de groepen. Kinderen zitten op school om te leren: leren van elkaar en leren van de leerkrachten. Belangrijk is dat kinderen tot hun recht komen. Daarom wordt extra aandacht besteed aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn.
De school beschikt over een eigen voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Stichting Kinderopvang Kaka is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0-12 jaar. Bij de opvang worden de kinderen begeleid door professionele pedagogisch medewerkers. Zowel voorschoolse als naschoolse opvang is mogelijk, maar ook flexibele of incidentele opvang. Stichting Kaka biedt bij de Roosjenschool: Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar.

CBS Roosjenschool, Hoofdstraat 23, 7981 AC Diever
Directeur: A. Bosscha
T; 0521 - 591513
E: directie@roosjenschool.nl
W: www.roosjenschool.nl