In het rustieke Koekange, tussen Meppel en Hoogeveen staat de Prins Johan Frisoschool. Een christelijke basisschool die midden in de gemeenschap staat. 60 kinderen krijgen daar dagelijks les in 4 gecombineerde groepen, 1/2 3/4 5/6 en 7/8. Er is veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen en kinderen met een andere hulpvraag. Moderne methodes zijn up-to-date en worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Het ICT onderwijs, met veel gebruik van I-pads en computers, volgt de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Zorg op maat is dan ook één van de doelstellingen.

Gezonde school:
De Prins Johan Frisoschool heeft in februari 2017 met het label "sport en bewegen" het vignet voor de Gezonde School behaald. De school werkt systematisch aan het bevorderen van gezond gedrag.
 

Speerpunten
- Engelstalig onderwijs voor kinderen van groep 1 t/m 8
- Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met behulp van "Levelwerk"
- Kleine groepen met veel aandacht voor zorg op maat, zodat het onderwijs "passend" wordt, volgens de principes van de BAS school (Bouwen aan Adaptieve School). Sleutelwoorden; Opbrengst Gericht Werken
- Sociaal- emotionele vorming in een gecertificeerde "Kanjerschool"
- Uitwerken van de vaardigheden van de 21e eeuw; o.a. zelfsturing, ICT, samenwerken en creativiteit
- Computervaardigheid als middel om gestelde doelen te behalen

CBS Prins Johan Friso, Pr. Christinalaan 8, 7958 PR Koekange
Directeur: J. Veltman
T: 0522 - 451384
E: directie@johanfrisoschool.nl
W: http://www.johanfrisoschool.nl