Het gebouw van Kindcentrum cbs De Heidevlinder heeft de naam 'De Heidevlinder'. De naam is afgeleid van de straatnamen Heidelaan en Dopheidelaan in Zuidwolde, waartussen de school gesitueerd is. Een heidevlinder hoort bij de familie van de zandoogjes. Het is een bruine, vrij onopvallende vlinder met goede schutkleuren. De heidevlinder kom je niet zo snel tegen. Als je geluk hebt zie je ze op open, zanderige plaatsen tussen de heide en pollen dor gras.

Het logo geeft de gestileerde ontwikkeling weer van rups naar vlinder. Het laat zien dat de rups als een ware ‘rupsjenooitgenoeg’ veel tot zich neemt en groeit. Hieruit ontstaat via het stadium van pop een wonderschone vlinder. Deze nog kwetsbare vlinder slaat de vleugels uit en fladdert van tak naar tak en van bloem tot bloem. Ze gaat de wereld ontdekken en is voortdurend op zoek naar het goede. Zo verbeeldt het logo ook de groei en ontwikkeling van een kind op de basisschool. Het kind dat altijd weer de drang heeft om de wereld te ontdekken. Het heeft de school hierbij nodig. Die mag het kind leiden en het wijzen op dat wat echt waardevol is in het leven. Evenals een vlinder zich warmt aan het licht van de zon, wil de school dat het kind zich warmt aan de Bron van alle leven. Met deze positieve energie krijgt het kracht om de vleugels uit te slaan en verwachtingsvol de toekomst in te gaan.


Leerlingen op de Heidevlinder wordt meer aangeboden dan alleen vorming en onderwijs. Zij worden gestimuleerd zich in brede zin te ontwikkelen. Belangrijk is dat zij de mogelijkheid krijgen hun muzikale, beeldende en andere kunstzinnige talenten te ontwikkelen. Samenwerking is er met Scala, het centrum voor de kunst, als partner in het nieuwe gebouw. Scala komt met een aanbod in kunstzinnige vorming. Er is een naschools aanbod in muziekonderwijs voor kinderen van alle groepen.

Ook bewegingsonderwijs bij de leerlingen wordt gestimuleerd. De afgelopen jaren is hier al een begin meegemaakt door het aantrekken van een gemeentelijke sportfunctionaris. In dit kader zijn de contacten met de plaatselijke sportverenigingen geintensiveerd om op deze manier het sportaanbod beter te kunnen afstemmen op de vraag.

Kindcentrum cbs De Heidevlinder biedt een totaalpakket aan voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. PlusKinderopvang verzorgt daarbij de kinderopvang, peuterspeelzaal en bso. In een Kindcentrum zijn onderwijs, opvang en peuterspeelzaal zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor eendoorgaande lijn die van belang is voor de optimale ontwikkeling van de  kinderen.

Kindcentrum cbs De Heidevlinder, Heidelaan 1, 7921 EA Zuidwolde
Directeur: Alette Muis
T: 0528-372772
E: kcdeheidevlinder@trefonderwijs.nl
W: cbsdeheidevlinder.nl
De website van de kinderopvang: pluskinderopvang.nl