Passend Onderwijs


Vanaf 1 augustus 2014 is in heel Nederland Passend Onderwijs ingevoerd. De scholen werken al heel vaak op de manier van Passend Onderwijs. Maar we zijn er nog niet: we blijven onszelf verbeteren en we willen Passend Onderwijs echt verankeren in ons onderwijs. Dat doen we samen met u als ouders, en dat doen we met de scholen en met alle anderen die bij Passend Onderwijs betrokken zijn.

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk op hun plek  komen te zitten in het basisonderwijs.
In verschillende afdelingen werken scholen voor basisonderwijs samen om aan alle leerlingen die beste onderwijsplek te kunnen geven. Daarbij kijken de scholen het liefst naar wat de leerling kán in plaats van wat hij níet zou kunnen. De samenwerkende scholen in een regio vormen met elkaar een samenwerkingsverband.
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 is een samenwerking van 25 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen werken samen in de afdelingen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. De scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband tellen in totaal ongeveer 17.000 leerlingen.

Het samenwerkSWV PO2203ingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling
Meppel/Hoogeveen/Steenwijk) wil onderwijs bieden aan iedere leerling en dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan. Binnen het gewone basisonderwijs en, als dat nodig is ook in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In zo’n vorm van onderwijs kan elke leerling aan zijn trekken komen en al zijn mogelijkheden leren benutten.

Afdeling Meppel

De Afdeling Meppel bestaat uit 7 besturen met 35 scholen voor regulier basisonderwijs. Deze werken samen om Passend Onderwijs te realiseren.
Zij doen dat samen met de school voor speciaal basisonderwijs, de Reestoever en een school voor speciaal onderwijs, de Mackayschool.
In totaal bezoeken circa 6.250 leerlingen deze scholen. De afdeling Meppel bestaat uit de gemeente Meppel, een deel van De Wolden, een deel van Staphorst en een deel van Westerveld. Welke leerlingen wel en niet tot de afdeling behoren wordt bepaald door de 
postcode van het woonadres van de leerling of de reguliere basisschool van herkomst. Alleen CBS De Wel in Nijeveen is aangesloten bij deze afdeling. De coördinator van de afdeling is de heer Jan Slagter.
Klik hier om naar de website van de afdeling Meppel te gaan.

Afdeling Hoogeveen

De Afdeling Hoogeveen van het Samenwerkingsverband PO 2203 bestaat uit 10 besturen met 41 scholen voor primair onderwijs. Zij werken samen om Passend Onderwijs te realiseren. In Hoogeveen bevinden zich twee scholen voor speciaal basisonderwijs, De Carrousel en de Kameleon. Er zijn twee scholen voor speciaal onderwijs: de G.J. van der Ploegschool en Aventurijn. In totaal bezoeken circa 5.500 leerlingen deze scholen.

De afdeling Hoogeveen bestaat uit de gemeente Hoogeveen en een deel van De Wolden en een deel van Westerveld. Welke leerlingen wel en niet tot de afdeling behoren wordt bepaald door de postcode van het woonadres van de leerling of de reguliere basisschool van herkomst.
Uitgezonderd CBS De Wel in Nijeveen zijn alle scholen van Tr
ef aangesloten bij deze afdeling.
De
coördinator van de afdeling Hoogeveen is mevrouw E. (Erica) Konijnenburg.
Klik hier om naar de website van de afdeling Hoogeveen te gaan.