Welkom

Welkom bij TrEf Onderwijs, in Zuidwest-Drenthe. Op deze website vindt u informatie over de stichting, de scholen, passend onderwijs, kinderopvang, bestuur en management.
 

PlusKinderopvang

Tel. 0522 - 726800 | info@pluskinderopvang.nl | www.pluskinderopvang.nl


Peutergym

Goed en gezond bewegen is belangrijk voor peuters en heeft een goede invloed op de ontwikkeling van de motoriek. Iedere week is er op twee van de scholen peutergym. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig. Als het kind naar de basisschool gaat, krijgt het een heus peutergym-diploma! 
                       

De volledige flyer en actuele data vind je hier
 

#kindcentraalindrenthe

Normen en waarden zijn tijdloos, toch?
Toenemend geweld tegen hulpverleners, scheldkanonnades op social media en politici die expliciet en grof taalgebruik hanteren… Gaan wij er als samenleving op achteruit? Hebben wij massaal een korter lontje? En is verdraagzaamheid alleen nog maar een woord waarover we in de bijbel lezen?

Als christelijke Kindcentra in Drenthe willen we ons hard maken voor het behoud van de ongeschreven gedragsregels en waardes die het cement van onze maatschappij vormen. De wereld verandert, maar normen en waarden mogen nooit uit de tijd raken. Samen moeten wij het goede voorbeeld geven aan de jongste generatie. De generatie die aan onze zorg is toevertrouwd van baby tot middelbare schoolleeftijd.
Op onze scholen leren we kinderen immers niet alleen basiskennis, maar ook 21 eeuwse vaardigheden. Zij leren om samen op te trekken, waardering te tonen voor de ander en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag. Zodat zij straks hun kwaliteiten kunnen inzetten voor een samenleving die staat voor betrokkenheid, aandacht, gelijkwaardigheid en geborgenheid. Want onze normen en waarden zijn tijdloos, toch?


Kijk op  www.kindcentraalindrenthe.nl voor een video over KindCentraal in Drenthe. 


       
 

Tips en/of opmerkingen over deze site kunt u mailen naar: info@trefonderwijs.nl