De directeuren van de scholen van Tref vormen samen het DB (directieberaad). Ze vergaderen regelmatig over allerlei zaken m.b.t. onderwijs, beleid, huisvesting, financiën van de scholen en de stichting.