Directieberaad
De directeuren van de scholen van  Tref vormen samen het directieberaad. Dit directieberaad overlegt geregeld over de gang van zaken binnen de vereniging.
Datum volgende directieberaad: 10 juli 2018