Directieberaad
De directeuren van de scholen van  Tref vormen samen het directieberaad. Het directieberaad overlegt geregeld over allerlei zaken m.b.t. onderwijs, beleid, huisvesting, financien van de scholen en de stichting.
Datum volgende directieberaad: 12 maart 2019