Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijkse onderzoek is in 2020 uitgevoerd bij het bestuur van TrEf onderwijs. De onderwijsinspectie heeft onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. De onderwijsinspectie heeft TrEf onderwijs met een voldoende beoordeeld. Klik hier voor het inspectierapport. 

Op zoekscholen.onderwijsinspectie.nl zijn (oude) inspectierapporten te vinden van alle scholen van TrEf onderwijs.