De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Voorzitter:   Dhr. W.L. Lutgendorff
Vice-voorzitter:  Dhr. B. de Wit
Lid: Dhr. R. Meinema
Lid:    Mw. H. Veenstra
Lid: Mw. A. Pol - Habing

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur in naam van Henk Bremer.
De bestuursfunctie betreft een bezoldigde functie.