Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden:

Voorzitter:   Dhr. W.L. Lutgendorff
Vice-voorzitter:  Dhr. B. de Wit
Lid: Dhr. R. Meinema
Lid:    Mw. H. Veenstra
Lid: Dhr. S. van der Woude

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur in naam van Ina Hutten.
De bestuursfunctie betreft een bezoldigde functie.