De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van TrEf is een bovenschoolse geleding. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken welke bestuur en alle scholen aangaan. De MR doet dit op schoolniveau. Totaal bestaat de GMR uit 8 leden. Van iedere school is een ouder of een personeelslid vertegenwoordigd. 

Het GMR-reglement is hier te downloaden.

 

Samenstelling GMR 2020-2021

Naam School Geleding
Menno Schipper (vz) De Wel – Nijeveen Ouder
Henjo Smit De Bron – Nijensleek Ouder
Karlo Bakker (secr.) De Fontein – Dwingeloo Personeel
Marijke van Pagée De Akker – Pesse Personeel
Maartje Swerissen De Arendsvleugel – Ruinerwold Ouder
  Roosjenschool – Diever  
Toniët Feddes Prins Johan Frisoschool – Koekange Personeel
Marianne Visscher  De Heidevlinder – Zuidwolde Personeel