GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van TrEf is een bovenschoolse geleding. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken welke bestuur en alle scholen aangaan. De MR doet dit op schoolniveau. Totaal bestaat de GMR uit 8 leden. Van iedere school is een ouder of een personeelslid vertegenwoordigd. 

Het GMR-reglement is hier te downloaden.

 

Samenstelling GMR 2023-2024

Naam School Geleding
Maartje Swerissen (vz) De Arendsvleugel – Ruinerwold Ouder
Jacco van der Weel De Bron – Nijensleek Ouder
Dennis Zinger De Fontein – Dwingeloo Ouder
Marijke van Pagée De Akker – Pesse Personeel
Marijke Bennen De Wel - Nijeveen Personeel
Talita Zantinge Roosjenschool – Diever Personeel
Vacant Prins Johan Frisoschool – Koekange Personeel
Johan Sijtsma De Heidevlinder – Zuidwolde Ouder