De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van TrEf is een bovenschoolse geleding. De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken welke bestuur en alle scholen aangaan. De MR doet dit op schoolniveau. Totaal bestaat de GMR uit 8 leden. Van iedere school is een ouder of een personeelslid vertegenwoordigd. 

Het GMR-reglement is hier te downloaden.

 

Samenstelling GMR 2019-2020

Naam School Geleding
Menno Schipper De Wel – Nijeveen Ouder
Henjo Smit De Bron – Nijensleek Ouder
Karlo Bakker De Fontein – Dwingeloo Personeel
Marijke van Pagée De Akker – Pesse Personeel
Alice Kwant De Arendsvleugel – Ruinerwold Personeel
Sietse v.d. Woude (vz) Roosjenschool – Diever Ouder
Greetje Koorn Prins Johan Frisoschool – Koekange Ouder
Marianne Visscher (secr) De Heidevlinder – Zuidwolde Personeel