Kinderopvang

PlusKinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, opgericht door twee schoolbesturen: TrEf onderwijs en KindPunt (christelijke onderwijs Meppel). PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang op De Heidevlinder in Zuidwolde, De Wel in Nijeveen en De Bron in Nijensleek. Voor meer informatie over de organisatie zie www.pluskinderopvang.nl .

De andere scholen van TrEf onderwijs werken samen met plaatselijke kinderopvangorganisaties.