Identiteit en Parntnerschap - De school als TrEfpunt
Inclusief hedendaags onderwijs in Zuidwest-Drenthe

Onderwijs en Kwaliteit - TrEffend onderwijs
Onze leerlingen zijn onze toekomst. Leerlingen dagen we uit om te blijven ontwikkelen vanuit een lerende omgeving waarin we verbinden en uitdagingen samen aangaan.

Professionaliteit en Inzetbaarheid - We TrEffen het
In onze organisatie werken we met professioneel geschoolde leerkrachten. Samen vormen we een verantwoordelijke duurzame organisatie waar vertrouwen in ons leerproces centraal staat. 

Financiën en Huisvesting - We TrEffen elkaar
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een gezond beleid

Onze ambities zijn uitgewerkt in het strategisch beleid 2019-2023.