Wij geloven dat een christelijke visie op leven en leren van waarde voor onze kinderen is en dat je mag worden wie je bent. Wij willen dat de scholen van TrEf moderne christelijke basisscholen zijn, waarin ruimte is voor diversiteit. We staan voor onze christelijke identiteit. Binnen de grondslag van de stichting geven de scholen invulling aan het identiteitsbeleid. Elke dag is er ruimte voor gebed, bezinning, Bijbellezing en vieringen als wezenlijk onderdeel van de identiteit van de school. Het oog hebben voor elkaar, er voor de ander zijn, het onderhouden van goede relaties met elkaar en het oog hebben voor de talenten en beperkingen van leerlingen zijn eveneens wezenlijke onderdelen van waarneembare uitingen van onze identiteit. De scholen van onze stichting zijn ‘open christelijke scholen’. Er is een open aannamebeleid van leerlingen. Ook leerlingen uit gezinnen zonder of met een andere levensovertuiging zijn welkom, mits respect betoond wordt voor de grondslag van de stichting. Van de kinderen verwachten we dat ze actief deelnemen aan alle uitingen op het gebied van de christelijke identiteit. De leerlingen op onze scholen merken, leren en ervaren dat het christelijk geloof een waarde(n)volle basis is voor hun leven. Personeel is in staat een positieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van de identiteit binnen de school. Ouders die kiezen voor onze scholen mogen verwachten dat het geloof een belangrijke, inspirerende rol in het onderwijs speelt.