Privacy

Het Privacy beleid van de Stichting kent twee varianten: een formele, t.b.v. het bestuur van de stichting, en een informele versie, t.b.v. de scholen. Deze laatste is op alle scholen van de Stichting voorradig en is bestemd voor het personeel.
Daarnaast de versie 'Protocol en handleiding leerkrachten'.
Voor de volledigheid wordt ook een blanco versie van een verwerkersovereenkomst en  het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen' getoond.
Klik op de toetsenborden hieronder voor verschillende stukken in het kader van Privacy van de stichting Tref.


Bestuursversie formeel
t.b.v. Bevoegd Gezag


Bestuursversie informeel
t.b.v scholen


Verwerkers-overeenkomst

 


Convenant Digitaal Onderwijs

 


Protocol en handleiding
leerkrachten
Transparantie naar ouders

Verkort overzicht verwerking Persoonsgegevens

Functionaris Gegevensbescherming