Privacy

Het Privacy beleid van de Stichting kent twee varianten: een formele, t.b.v. het bestuur van de stichting, en een informele versie, t.b.v. de scholen. Deze laatste is op alle scholen van de Stichting voorradig en is bestemd voor het personeel.
Daarnaast zijn er ook weer twee versies van een beleidstuk getiteld 'Transparantie over Privacy'. Voor de volledigheid wordt ook een blanco versie van een verwerkersovereenkomst en  het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen' getoond.
Klik op de toetsenborden hieronder voor verschillende beleidsstukken in het kader van Privacy van de stichting Tref.

Bestuursversie formeel
t.b.v. Bevoegd Gezag

Bestuursversie informeel
t.b.v scholen

 

Verwerkersovereenkomst

Convenant Digitaal Onderwijs