Kindcentrum De Wel is gehuisvest aan de Burg. Haitsmalaan in Nijeveen.
Het onderwijs op deze school is zo ingericht dat een kind een doorgaande ontwikkeling kan doormaken. Onder normale omstandigheden kan een kind in acht jaar de school doorlopen. Kinderen waarvoor dat nodig is, kunnen ook een jaar korter of langer over de leerstof van de school doen. Vanzelfsprekend gaat dit in goed overleg met de ouders.
Het onderwijs is zodanig ingericht dat de kinderen de ruimte hebben voor eigen verantwoordelijkheden en zelfstandigheid.
Bij alle keuzes staat uiteraard het kind centraal. Dat betekent dat steeds de vraag gesteld wordt: wat is in het belang van het kind? Het onderwijs is zo ingericht dat de kinderen aan het eind van hun loopbaan naar de vorm van voortgezet onderwijs gaan die het beste bij hen past.
De school biedt naast de functie basisonderwijs ook de functies: Kinderdagverblijf, Buiten Schoolse Opvang (BSO), Tussen Schoolse Opvang (TSO) en peuterarrangementen. Voordeel voor de ouders: U brengt uw kind  's ochtends naar het IKC en u weet dat het die dag op een veilige plaats voor schooltijd kan spelen, onderwijs krijgt, tussen de middag kan overblijven en na schooltijd kan blijven spelen tot u uw kind weer komt ophalen.
Peuterarrangementen is een andere naam voor wat nu peuterspeelzaalwerk heet. Kinderen van 2½ tot 4 jaar kunnen hier gebruik van maken. Kinderen die op het kinderdagverblijf zitten en kinderen die alleen voor de peuterarrangementen komen zijn hierbij van harte welkom.

CBS De Wel, Burg. Haitsmalaan 7, 7948 AE, Nijeveen
Directeur: Jan Schaper
T: 0522 - 490461
E: cbsdewel@cbsdewel.nl
W: www.cbsdewel.nl
Website van de kinderopvang: http://www.pluskinderopvang.nl