Kindcentrum De Wel

De MISSIES van Kindcentrum De Wel:

'Lekker in je vel op De Wel'
Onze pedagogische missie: we geloven dat veiligheid en plezier een goede basis zijn om tot leren te komen.

'Een krachtig fundament door inzet van talent'
Onze didactische missie: we zijn er vanuit overtuigd dat de kinderen van nu, maar ook in de toekomst, fundamentele basisvaardigheden nodig hebben om zich te redden in de maatschappij.

'Iedereen heeft talent; of je nu klein of groot bent'
Onze missie voor talentontwikkeling en zelfontplooiing: ieder mens heeft talent, mits talentvol benaderd. De komende jaren willen we samen ontdekken op welke wijze we tegemoet kunnen komen aan de ontwikkeling van talent bij onze kinderen, onze medewerkers en wellicht ook ouders.

De VISIE van Kindcentrum De Wel:

Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ieder kind heeft talent. Vanuit deze drie 'gedachten' willen we aansluiten bij onze kinderen. We willen een veilige plaats bieden voor onze kinderen, waarbij we vanuit onze christelijke identiteit aandacht schenken aan de omgang met jezelf, de ander en zuinig zijn op de wereld om ons heen. We willen onze kinderen vaardigheden meegeven waarvan ze voor de rest van hun leven op terug kunnen vallen, op zowel sociaal-emotioneel als cognitief niveau. We willen ontdekken welke talenten kinderen bezitten, opdat we deze kunnen ontwikkelen en beter weten wat we wel en niet kunnen, zodat vervolgkeuzes in de rest van het leven beter genomen kunnen worden. We zien ons kindcentrum daarom ook als een 'oefenplaats' voor het leven, waarbij we 'samen' werken, 'samen' leren, 'samen' lachen, 'samen' huilen en 'samen' leven. Want 'samen' staan we sterk!

Het kindcentrum biedt naast de functie basisonderwijs ook de functies: kinderopvang, bso (buiten schoolse opvang) en peuterarrangementen. De peuterarrangementen zijn voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Kinderen die op het kinderdagverblijf zitten en kinderen die alleen voor de peuterarrangementen komen zijn hierbij van harte welkom. Voordeel van een Kindcentrum voor de ouders: U brengt uw kind  's ochtends en u weet dat het die dag op een veilige plaats voor schooltijd kan spelen, onderwijs krijgt en na schooltijd kan blijven spelen tot u uw kind weer komt ophalen.


Kindcentrum cbs De Wel, Burg. Haitsmalaan 7, 7948 AE Nijeveen 
Directeur: Jan Schaper
T: 0522-490461
E: kcdewel@trefonderwijs.nl
W: kindcentrumdewel.nl

Website van de kinderopvang: pluskinderopvang.nl