CBS De Fontein De Fontein: Sprankelende bron voor jouw toekomst

Cbs De Fontein is een kleinschalige basisschool waar we onderwijs bieden in een veilige, vertrouwde sfeer. Dé voorwaarde voor kinderen om zich open te kunnen stellen voor ontdekken en ontwikkelen.

Stevige basis voor de toekomst

Het onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van het kind. De leerlingen krijgen een stevige basis mee voor hun toekomst. Naast het opdoen van kennis wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gaan voor goede resultaten
De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. De leerstof wordt  afgestemd op de ontwikkeling van het kind, zodat het zich autonoom en competent voelt. Als een kind ervaart dat de opdrachten die hij krijgt binnen zijn mogelijkheden liggen, zal het gemotiveerd zijn om verder te werken en wordt het zelfvertrouwen van het kind versterkt.

Altijd aandacht voor verbetering
Er wordt gewerkt met het BAS-principe; Bouwen aan de Adaptieve School. Het geeft de mogelijkheid om op alle fronten aan de kwaliteitsverbetering te werken om zo aan kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. BAS wil er zorg voor dragen dat alles op elkaar is afgestemd; van de leermiddelen, manier van lesgeven tot en met de inrichting van lokalen en plein.

Volop aandacht voor sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn van belang voor het leren van elkaar en van de leerkracht. Ontwikkeling van deze vaardigheden draagt bij aan de ontwikkeling om later als zelfstandig en verantwoordelijk persoon in de samenleving te kunnen functioneren.

Digitaal en gepersonaliseerd leren
Het onderwijs van nu kan niet meer zonder digitale middelen. Aanpassen van het onderwijs aan de behoeften van het individuele kind wordt hierdoor steeds beter mogelijk. Gepersonaliseerd leren geeft kinderen de mogelijkheid op eigen tempo te werken, over te slaan wat het al kan en meer te oefenen op wat nodig is. Doordat resultaten en voortgang inzichtelijk zijn, kunnen de leerkrachten inspelen op de behoeften van de kinderen door extra uitleg of juist meer uitdaging te geven.

Engels in alle groepen
Engels is een belangrijke taal en daarom wordt het in alle groepen aangeboden op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkelingsniveau. Voor de jongste kinderen gaat dit vooral op een speelse manier.
 
Creatieve vrijdagmiddagen
Op een deel van de vrijdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 creatieve vakken, zoals handenarbeid, techniek, dramatische vorming, schaken, textiele werkvormen, computeronderwijs en koken.

Afspraken voor een goede sfeer
Waar veel mensen bij elkaar zijn, heb je afspraken nodig om alles goed te laten verlopen. Dit vergroot de veiligheid en zorgt ervoor dat iedereen zich prettig voelt. Er wordt op deze school gewerkt met de volgende drie kapstokregels:
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn!
2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!
3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen!

De Fontein heeft voor-, tussen- en naschoolse opvang, gerealiseerd door Kinderopvang KaKa.

Cbs De Fontein, Heuvelenweg 22b, 7991 CL Dwingeloo
Directeur: Albert Bosscha
T: 0521-593196
E: defontein@trefonderwijs.nl
W: cbsdefonteindwingeloo.nl
Website van de kinderopvang: kinderopvangkaka.nl