Buitengewoon bruisend is het motto van Kindcentrum cbs De Bron, vanuit de gedachte dat:
... ieder mens uniek is;
... we iedereen in zijn waarde moeten laten;
... we elkaar en elkaars mening moeten respecteren;
... we elkaar ruimte tot ontplooing moeten geven.
Binnen datzelfde kader heeft het team van de school een duidelijke visie op de samenleving. Er wordt de kinderen aangeleerd de aarde leefbaar te maken en te houden. Hiervoor is nodig dat we:
- kunnen samenwerken;
- onze verantwoordelijkheid nemen voor anderen en de aarde waarop we wonen;
- zorgdragen voor de schepping; het milieu veraf en dichtbij, in het groot en in het klein. 
Deze visie zien we terug in het onderwijs op De Bron. Respect voor het eigene van ieder kind. De kinderen werken in een klimaat van veiligheid en geborgenheid, waarin ze weerbaarheid en zelfstandigheid ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het kind: hoofd, hart en handen. Dus niet alleen aandacht voor het intellectuele aspect, maar ook voor creativiteit, sociale en emotionele vaardigheden. Bewustmaken van verantwoordelijkheid voor elkaar en de wereld om hen heen. De kinderen leren hun eigen mogelijkheden en beperkingen te respecteren, maar ook die van anderen.

Op Kindcentrum cbs
De Bron is ook opvang en peuterspeelzaalwerk. Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang in een doorgaande lijn. Ouders en kinderen die bij één organisatie terecht kunnen voor onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk, dat is de gedachte achter PlusKinderopvang. Vanzelfsprekend staat hierin de ontwikkeling van kinderen centraal. Door de samenhang tussen de verschillende onderdelen bieden we kinderen een doorgaande leerlijn. Dé basis voor een optimale ontwikkeling.

CBS De Bron, Hoofdweg 136, 8383 EK Nijensleek
Directeur: Irna Oosterhuis-Hoekman
T: 0521-381885
E: kcdebron@trefonderwijs.nl
W: debroncbs.nl

Website van de kinderopvang: pluskinderopvang.nl