School met de Bijbel De Akker

Niet voor niets is de aanduiding 'Natuurlijk' opgenomen in de speerpunten van deze school. De Akker in Pesse is gelegen aan de Hoogeveenseweg, te midden van veel groen. Deze school heeft het grootste schoolplein van Nederland met tal van mogelijkheden.

Het team van de Akker staat voor:

- Sociaal-emotionele ontwikkeling;
- Optimale leerlingenzorg voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;kwadraatonderwijs;
- Intensieve ondersteuning door IB-ers voor leerlingen met een hulpvraag;
- Opbrengst Gericht Werken;
- Engelstalig onderwijs vanaf groep 1;
- Aandacht voor motorische ontwikkeling;
- De Akker "Natuurlijk!" Speerpunt in een natuurlijke en sportieve schoolomgeving;
- Aandacht voor de Gezonde school;
- De Akker digitaal; alle kinderen werken met hun eigen computer of laptop.


School met de Bijbel De Akker, Hoogeveenseweg 28, 7933 PG Pesse
Directeur: Bert Willering
T: 0528-262566
E: deakker@trefonderwijs.nl
W: deakkerpesse.nl