CBS De Arendsvleugel

De school is een school voor christelijk onderwijs
De Bijbel is de leidraad voor het handelen. We gaan uit van het voorbeeld van Jezus Christus. Geleerd wordt de anderen lief te hebben als jezelf, vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is. Ook leren we de kinderen anderen in hun waarde te laten en elkaar en elkaars mening te respecteren. Zo wordt ruimte gegeven om tot ontplooiing te komen. We maken de kinderen bewust van hun verantwoordelijkheden voor elkaar en de wereld om hen heen. In de Adventsperiode en de periode voorafgaand aan Pasen werken we samen met de Kerken rondom Ruinerwold. Soms organiseren we ook gezinsdiensten in samenwerking met de plaatselijke Kerken.


Meer dan leren
Kinderen leren veel op school. Naast de schoolse vakken is er aandacht voor creativiteit, spelen, sociale vorming, verkennen en ontdekken. Zo doen de kinderen kennis en vaardigheden op die ze nodig hebben om hun plaats in de samenleving te ontdekken en vorm te geven. Bij natuuronderwijs en culturele vorming trekken we er graag op uit. Met respect met elkaar omgaan en een positieve sfeer te bevorderen zijn twee van de uitgangspunten van de school. Er wordt hierbij gewerkt met de methode: Kiva.

Zorgstructuur
We volgen alle leerlingen, waarbij het gaat om de totale ontwikkeling: kennis, vaardigheden, omgang en gedrag. We informeren de ouders regelmatig over de ontwikkelingen via een rapport en gesprekken. Wanneer de voortgang anders verloopt dan verwacht, volgt extra contact met de ouders. Het kan dan gaan om leerlingen die niet goed mee kunnen komen, maar ook om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

De school staat in nauwe relatie met Kindcentrum Ruinerwold waar voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt aangeboden. 

Cbs De Arendsvleugel, Bleekhof 2, 7961 AW Ruinerwold
Directeur: Jaap Veltman
T: 0522-481344
E: dearendsvleugel@trefonderwijs.nl
W: dearendsvleugel.nl
Website voor de kinderopvang: kindcentrawolderwijs.nl