In het rustieke Koekange, tussen Meppel en Hoogeveen staat de Prins Johan Frisoschool. Een christelijke basisschool die midden in de gemeenschap staat. Er is veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen en kinderen met een andere hulpvraag. Moderne methodes zijn up-to-date en worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Het ICT onderwijs, met veel gebruik van I-pads en computers, volgt de ontwikkeling van de kinderen op de voet. Zorg op maat is dan ook één van de doelstellingen.

Speerpunten
- Engelstalig onderwijs voor kinderen van groep 1 t/m 8; 
- Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met behulp van Levelwerk;
- Nederlandse Taal; STAAL In de onderbouwgroepen wordt er veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. Onze school werkt vanaf groep 4 met de nieuwe methode STAAL. In iedere groep wordt, naast de aandacht voor spelling en woordenschat, veel aandacht besteed aan creatief taalgebruik. In de bovenbouw komt hierbij nog de werkwoordspelling. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen geregeld een dictee. Om het spellingsonderwijs te ondersteunen, werken we volgens de werkwijze van Zo leren Kinderen Lezen en Spellen van José Schraven. Deze werkwijze is geïntegreerd in de methode STAAL.
- Sociaal- emotionele vorming in een gecertificeerde Kanjerschool;
- Uitwerken van de vaardigheden van de 21e eeuw; o.a. zelfsturing, ICT, samenwerken en creativiteit;
- Computervaardigheid als middel om gestelde doelen te behalen.

De Prins Johan Frisoschool heeft in 2017 met het label 'sport en bewegen' het vignet voor de Gezonde School behaald. De school werkt systematisch aan het bevorderen van gezond gedrag. 

Cbs Prins Johan Frisoschool, Pr. Christinalaan 8, 7958 PR Koekange
Directeur: Jaap Veltman
T: 0522-451384
E: johanfrisoschool@trefonderwijs.nl
W: johanfrisoschool.nl