21st Century Skills

Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En wat kan het onderwijs doen? De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst. 21e eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden gekoppeld aan kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving. Het gaat om de volgende vaardigheden:

Tref onderwijs stimuleert en initieert deze vaardigheden op al haar scholen; stelt middelen en tijd beschikbaar om een basis te creeren bij de leerlingen voor deze vaardigheden.