Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? En wat kan het onderwijs doen? De term 21e eeuwse vaardigheden wordt de laatste jaren steeds vaker gebruikt in relatie tot de vraag wat jonge mensen van nu moeten leren, om zich te kunnen redden in de nog onbekende toekomst. 21e eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden gekoppeld aan kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving. ICT-vaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden zijn voorbeelden van vaardigheden die een plek hebben in ons onderwijs. Er worden middelen en tijd beschikbaar gesteld om een basis te creëren bij de leerlingen voor deze vaardigheden.


Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren. Op de scholen zijn methodes gekozen die hierbij aansluiten. Door het gesprek aan te gaan met leerlingen worden ze aangespoord mee te denken over hun leerdoelen en hoe ze dit zouden willen bereiken. De leerlingen krijgen handvatten aangereikt om zelf problemen op te lossen en ze worden gestimuleerd om kritisch te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.