De school van 2032

De leerlingen in het primair onderwijs van nu zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand volledig voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we onze leerlingen op moeten voorbereiden. Vanuit onze christelijke achtergrond en identiteit hoort hierbij voor ons ook dat we onze leerlingen voorbereiden op hun volwassen leven en hun rol in de maatschappij door hen christelijke waarden en normen mee te geven.

Alle betrokkenen bij het onderwijs – leerkrachten, schoolleiders en bevoegd gezag – zijn zich bewust van de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. Onze scholen zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties, waarin teams van goed opgeleide leerkrachten het onderwijs ‘maken’, goed geleid door bekwame schoolleiders.

Ons bevoegd gezag draagt door ‘goed bestuur’ verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de onderwijsvorm. Het bestuur stelt heldere kaders, faciliteert de schoolteams en biedt ruimte aan de professionele dialoog in de school. Scholen en bestuur leggen verantwoording af aan ouders, de naaste omgeving en de samenleving.